Easy Wash

Högtryckstvättning

Easy Wash utför högtryckstvättningar med över 20 års erfarenhet av stora som små projekt, på de mest varierande platser. Vår tvättcontainer med vattentank och 40 kw generator är oberoende av elektricitet och vatten, den kan därmed användas också på platser där vatten och el saknas.
Användningsområden för högtryckstvättning är mycket brett


• Fartygsrengörningar; bils, maskin, tankar, skorstensschakt, bildäck, skrov osv.
• Industrirengörningar; maskiner, byggnader, tankar, cisterner, fordon
• Fasad- och takrengörningar; höghus, EH-hus