Easy Wash

Restvärdesräddning

Med rätta restvärdesräddnings åtgärder förhindras att ytterligare skador uppstår efter en brand eller annan skada.
För att nå ett lyckat resultat är förutsättningen att restvärdesräddningen påbörjas så tidigt som möjligt efter en skada uppstått så att egendom kan räddas genom olika skyddsåtgärder och på så sätt förhindra ytterligare följdskador. Uteblivna eller fel utförda restvärdesräddnings åtgärder kan i värsta fall orsaka omfattande följdskador för belopp som överstiger den egentliga skadan.


Via vår dejourerande arbetsledare 0400-166263 sker utryckning inom en timme vid brådskande fall, dygnet runt, årets alla dagar.