Easy Wash

Efterbevakning

Då släckningsarbetet har avslutats och brandkåren överlåter skadeobjektet till ägaren utfärdas ofta även tidsbestämd efterbevakning för att eventuell återtändning.

Easy Wash har erfaren personal och omfattande släckningsutrustning för att ansvara för efterbevakning av även stora bränder och samtidigt utföra restvärdesräddnings åtgärder som behövs för att minimera skadan.