Easy Wash

Brandsanering

Efter en brandskada bör en kartläggning av skadans omfattning göras och utifrån den görs en plan för brandsaneringsåtgärder för att återställa skadeobjektet.
Vi utför kartläggning, dokumentering och planering av skadeobjekt samt brandsanering så som rivning av brandskadade byggnadsdelar, rengöring, luktsanering, upptorkning, målning och enligt överenskommelse även återbyggnad.


Brandsanering av lösöre kan antingen göras på plats vid mindre skador eller också i vår servicehall, där brandsaneringen kan göras både effektivt och med gott resultat. Lagring av lösöre ordnas med containers som kan värmas kalla årstider.
Vi har även en maskinpark för rivning och röjning efter bränder där skadan är total.