Easy Wash

Restvärdesräddning och sanering

Easy Wash är en auktoriserad entreprenör inom skadebranschen och utför sedan 1993 restvärdesräddning och saneringar samt även efterbevakning av brandplatser. Vi har genom våra erfarenheter utvecklat arbetsmetoder som är till fördel och hjälp för alla parter som berörs vid en eldsvåda eller annan skada i utrymmen och fastigheter.


Via vår dejourerande arbetsledare 0400-166263 sker utryckning inom en timme vid brådskande fall, dygnet runt, årets alla dagar.

 

 

Dejour 24 h