Easy Wash

Torris blästring

Torris blästring (CO2) lämpar sig till effektiv och miljövänlig rengöring av ett stort antal material och kan användas i utrymmen där vatten inte är lämpligt. Vid torris blästring används koldioxid is ( -78 °c) som sublimerar till koldioxid i gasform omedelbart då det träffar ytan som rengörs. Istället för blästring med t.ex. sand efterlämnar torris inga restprodukter förutom det material som avlägsnats från ytorna samt att den är ändå skonsam för ytan som rengörs.


Exempel på användningsområden:


• Metall-, sten-, betong-, trä- och plastytor
• Rengöring av ytor från sot, tjära, olja, färg, lack, lim, asfalt, alger, mossa osv.
• Brand-, klotter- och mögelsaneringar
• Pumpar, maskiner, motorer, hydraulik och andra industriella objekt
• Fasader, murar, statyer, gravstenar, monument, gångplattor
• Borttagning av flagnande färg på träfasader före målning
• Fordon, lastbilar, husvagnar, båtar osv.

 

Vi utför isblästringsarbeten i samarbete med Dry Ice Finland 

coldjet sdi5 200