Easy Wash

Rengöringstjänster

Easy Wash utför ett brett urval rengöringstjänster, från mindre uppdrag för privathushåll till omfattande projekt för industrin och fartyg.
Med aktivt miljöarbete strävar vi till att minimera vår belastning på miljön samt att kontinuerligt utveckla miljövänligare och effektivare arbetsmetoder.