Easy Wash

Övrigt

Easy Wash utför även andra arbeten med ett brett sortiment av verktyg och maskiner.

• Luktsaneringar
• Remonter, bygg- och rivningsarbeten
• Kapning av asfalt, betong, bitumen- och filttak
• Rengöring av stora golvytor med kombimaskin
• Arbeten med traktor, plogning, vedkapning och transporter
• Grävarbeten
• Målningsarbeten inom- och utomhus, högtrycksmålning med sprutor och rullor
• Mindre stålarbeten, uttagning av oljecisterner
• Flygfotografering med drönare

 

kapmaskin 289 02

kombimaskin 800