Easy Wash

Lietteenkäsittely

Easy Bio Clean suorittaa lietemassojen kuivausta sentrifugeilla. Sentrifugit ovat mobiili alustansa vuoksi helppo siirtää paikasta toiseen. Siksi voimme tarjota palveluitamme koko Suomessa.

Prosessissa erotetaan vesi lietteestä linkous periaatteella, käyttäen polymeerejä. Kuivausprosessissa erotettu vesi on riippuen lietteen laadusta usein riittävän puhdasta analysoinnin jälkeen johdettavaksi viemäriin. Kuivattu massa siirtyy sentrifugista kuljettimella siirtolavoille, valmiina kuljetettavaksi keräyspisteeseen tai loppusijoitukseen. Menetelmän ansiosta voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä jätemaksuissa ja kuljetuskustannuksissa.

Lietteen kuivaus soveltuu erinomaisesti toimintaan jonka sivutuotteena on altaisiin tai säiliöihin varastoitavat lietteet jotka on kuljetettava jatkokäsittelyyn tai loppusijoitukseen.